Alarm & Notification

Alarm module

Het systeem is voorzien van een alarm module dat een waarschuwing of alarm zendt via SMS of email indien een vooraf ingestelde waarde wordt overschreden. Dit kan naar een één persoon maar ook naar een groep van personen. Tevens kan aan de alarmen een logboek worden gekoppeld zodat gecontroleerd kan worden of er ook gehandeld is op de alarmmelding en door wie. Tevens kunnen fouten of mankementen in het meetsysteem worden weergegeven. Overschrijdingen van alarmdrempels kunnen naar keuze gevisualiseerd worden via de Internet Interface zodat u direct bij het inloggen kunt zien bij welke meetpunten de waarden zijn overschreden.

Voorbeeld van een Alarmmelding via SMS en/of e-mail

Datum:

10-10-12

Tijd:

19:45:35

Locatie:

Bezuidenhoudseweg 53 Den Haag

Node naam:

Genesis2

(Datapunt) label:

MAX Profiel 1

Waarde:

85,7

Alarm label:

Alarm: MAX Profiel 1

Vrije tekst:

Overschrijding Geluidsnorm bij Hotel

geluidsmetingen grafiek