Data distributie

Hi-performance, data distributie en compatibiliteit met de PC 

Aurolex system : 

Het ABC-Aurolex Monitoring Systeem geeft de mogelijkheid om het proces 24 uur per dag te bekijken en te managen vanaf elke lokatie ter wereld met een internetverbinding. De resultaten kunnen grafisch worden weergegeven of als data in tabellen. Men kan automatische rapportages laten genereren waarvan men de layout zelf kan bepalen. Deze rapportages kunnen automatisch worden verstuurd naar een willekeurig email adres als pdf file. Men hoeft dus niet meer naar de meetplaatsen toe om de data te verzamelen. Drempelwaarden kunnen worden ingesteld, waarboven automatisch een alarm wordt verzonden via SMS of email. Alle gemeten waarden kunnen verder eenvoudig worden bewerkt via bijvoorbeeld Excel. 

Push data systeem

Aangezien wij werken met een zogenaamd Push data systeem hoeft u bij het uitlezen van de data zelf geen software te installeren. Het geeft tevens de mogelijkheid om zelf automatisch rapporten te laten genereren en zelfs de data automatisch op een kaart te laten plotten. Via het ingebouwde GPS systeem worden uw meetpunten direct via Google Earth zichtbaar als u inlogt op onze server. Wij verzorgen automatisch de backups en bewaren de data standaard 1 jaar. 

Data registratie

Voor data registratie passen we de ABC-Monitoring Box II toe (onderdeel van het ABC- Aurolex Systeem). Deze box met legio mogelijkheden is voorzien van een intern modem en is geheel 'plug and play'. De gemeten waarden worden direct opgeslagen in een database die via Internet te raadplegen is. Dit geeft de mogelijkheid om de resultaten online te bekijken via Internet. De ABC-Monitoring Box II kan aan bijna alle voorhanden sensoren worden aangesloten. Enkele voorbeelden zijn geluidsmeters, trillingsmeters, vochtigheidmeters, temperatuurmeters, lichtmeters etc.

Trend module

De trend module biedt de mogelijkheid om de data grafisch weer te geven. De schaling van tijd en data is geheel naar eigen keuze instelbaar. Bovendien kan de data geëxporteerd worden zodat deze makkelijk te bewerken is in bijvoorbeeld Excel. 

Alarm module

Het systeem is voorzien van een alarm module die een waarschuwing of alarm zendt via SMS of email indien een vooraf ingestelde waarde wordt overschreden. Tevens kunnen fouten of mankementen in het meetsysteem worden weergegeven. Overschrijdingen van alarmdrempels kunnen naar keuze gevisualiseerd worden via de Internet Interface zodat u direct bij het inloggen kunt zien bij welke meetpunten de waarden zijn overschreden. 

Vanaf afstand te bedienen

De ABC-Monitoring Box II is voorzien van een aantal poorten die het mogelijk maken de processen in de box te manipuleren. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden als er vanuit kantoor een reset gedaan moet worden van de meetapparatuur. Optioneel kan gekozen worden voor de module waarbij de meter c.q. sensoren online via internet kunnen worden ingesteld en ingeregeld. 

Bereikbaar vanaf elke locatie, wereldwijd

Het systeem is geheel web-vriendelijk gemaakt. Men hoeft dus niet meer naar bepaalde lokaties toe om de data op te halen of om een systeem te resetten. De data kan vanaf elke pc met een internet verbinding worden uitgelezen.