Inspections & Compliance

Het Aurolex monitoring systeem kan gebruikt worden voor geautomatiseerde inspecties en controle of systemen aan bepaalde condities voldoen welke vooraf online ingesteld kunnen worden door de gebruiker. Bij trillingen kan het systeem bewaken of grenswaarden niet overschreven worden om schade door trillingen te voorkomen. Bij geluidsoverlast kunnen automatisch gedurende langere tijd metingen en audio opnamen worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor geluids- of trillingsniveaus of gasconcentraties op werkplekken.

Standaard wordt de Aurolex bijvoorbeeld gebruikt bij de monitoring van bouwlawaai en trillingsschade. Het systeem meet continu en bewaakt de grenswaarden. Aannemers kunnen gedurende de bouw aantonen dat ze aan de gesteld eisen hebben voldaan en welke acties er zijn ondernomen bij alarm meldingen.

Dit geldt ook voor bepaalde zettingen, hoekverdraaiingen, scheurbreedte, waterstanden, lichtintensiteit etc.

Gas concentratie metingen