Bewaken van gasconcentraties

Gassen

Gassen metenOp de Aurolex kunnen diverse sensoren worden aangesloten totaal 9 analoge sensoren 0-10V of 0-20mA uitgang. Met een speciale uitbreidingsmodule kunnen er draadloos zelfs 256 analoge sensoren worden aangesloten.

De  analoge sensoren die aangesloten kunnen worden zijn vrijwel onbeperkt zolang ze maar stroom of spanningsuitgang hebben. Met de Aurolex kunnen gasconcentraties worden bewaakt. Bij overschrijding van een bepaalde concentratie volgt een alarmmelding per SMS of e-mail.  Door de toenemende aandacht voor energie besparende maatregelen neemt de kans op een ongezond binnenmilieu toe. Een belangrijke parameter hiervoor is CO2 concentratie in de lucht. Met name bij scholen en ziekenhuizen is dit een belangrijk aandachtsgebied.

Met de Aurolex kan op eenvoudige wijze continu het CO2 niveau gemonitord worden.

De eisen vanuit het Arbo- en Bouwregelgeving voor het binnenmilieu in niet-industriële werksituaties kunnen geïnterpreteerd worden als eisen waar minimaal aan moet worden voldaan om de kans op ernstige hinder voor medewerkers te beperken (officieel standpunt van de Arbeidsinspectie). Het voldoen aan deze eisen geeft echter geen garantie voor algemene tevredenheid of een comfortabele werkomgeving. Het kennisinstituut Stichting Bouwresearch (SBR) maakt derhalve onderscheid in binnenmilieueisen waarbij de laagste klasse nagenoeg overeenkomt met de wettelijke eisen. Deze drie klassen worden als volgt gekwalificeerd en zijn gebaseerd op de ISSO/SBR 354 en NPR CR 1752:

  • Klasse A: ‘zeer goed’ – hoog verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het binnenmilieu
  • Klasse B: ‘goed’ – gemiddeld verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het binnenmilieu
  • Klasse C: ‘acceptabel’ – matig verwachtingspatroon ten aanzien van de kwaliteit van het binnenmilieu, minimaal noodzakelijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid

CO2 sensoren voor de aurolexGas sensoren voor de Aurolex