Geluid

geluidsmetingAurolex is Plug and Play volledig geautomatiseerd geluidmeten. U hoeft zelf niets in te stellen alles verloopt volledig automatisch. De geluidsniveaumeter van het geluidsmonitoringssysteem (of andere sensoren welke op het Aurolex Monitoring Systeem zijn aangesloten) slaat grote hoeveelheden waardevolle informatie op in de database. Het opslaan hiervan kan voor alle data worden opgezet. Alle resultaten kunnen aan een centrale server, in real time of met een nader te bepalen tijdsinterval, bijvoorbeeld eens per dag, doorgestuurd worden via onze Data Aquisitie Server. Lawaai gebeurtenissen kunnen worden opgeslagen voor latere analyse of bron-identificatie. De geluidsmeter in het geluidmonitoring systeem is klasse 1 evenals de microfoon en voldoet aan IEC 61672 (2002). De microfoon is een prepolarised condensor buitenmicrofoon zonder verwarmingsunit. Het meetbereik loopt van 25 dB(A) tot 141 dB(A) piek met een dynamisch bereik van 120 dB.

Meetdata o.a. Leq, Spl,  L1-L99, Lmax, Lpiek,  Takt maximaal waarden, Lden, oktaafband et

Het gehele meetsysteem is weersbestendig en werkt in temperaturen van -10 tot + 50 graden Celcius. Optioneel kan gekozen worden voor een verwarmde microfoon en voor terts frequentie analyse (oktaafband analyse is standaard). U kunt tevens kiezen voor 3 meetprofielen (bijv. dB, dB(A) etc.) welke gelijktijdig gemonitoord worden. U kunt per meetprofiel zelf uw eigen parameters instellen.