Geluidsniveaumeter

Geluidsmonitoring

De geluidsniveaumeter van het geluidsmonitoringssysteem (of andere sensoren welke op het Aurolex Monitoring Systeem zijn aangesloten) slaat grote hoeveelheden waardevolle informatie op in de database. 

De aurolex wordt bij heel veel bouw- en sloop projecten ingezet om gedurende de werkzaamheden het geluid volledig automatisch te laten monitoren volgens de Circulaire Bouw Lawaai. Voorbeelden van de inzet van de aurolex zijn ondermeer de bouw van het Centraal Station in Rotterdam en Den Haag. U hoeft zelf geen kennis te hebben van geluidsmetingen. Het systeem verzorgt alles automatisch. U ontvang per SMS of E-mail een alarmmelding als er bepaalde normen worden overschreden. U ontvangt ook een automatische rapportage aan het eind van de dag met alle gemeten waarden. U kunt ook log-ins aanmaken om on-line data te downloaden of terug te kijken in de tijd. Op dit log-in portal kunt u ook uw eigen logo, grafieken, tabellen en schermen aanmaken. Diverse bouwmonitoringsbedrijven maken gebruik van ons systeem.Zo is het systeem ondermeer gebruikt bij de Nato Air Base in Brunssum, Q-parking, HTM, Akzo Nobel, GasUni, Metro Amsterdam, TT-Circuit, Concert Arwin v Buren, Maastricht AACHEN Airport etc.

Geluidsmonitoring