Luchtverontreiniging

Het meten van luchtverontreiniging is maatwerk. Op basis van de te meten stoffen in de lucht plaatsen wij diverse sensoren op een pcb welke analoog volledig automatisch wordt uitgelezen door het Aurolex Monitoringsysteem. De combinatie is vrijwel onbeperkt. Er zijn voor diverse luchtverontreigingscomponenten sensoren beschikbaar. Alle stoffen worden automatisch geregisteerd. Dagelijks kunnen hiervan grafieken, tabellen en rapporten worden gegenereerd die weer naar gebruikers toegestuurd kunnen worden. Presentatie via een publieke website behoort ook tot de mogelijkheden.

NH3 sensor voor de aurolexNO2 sensor voor Aurolex