Temperature HACCP online

Temperatuur HACCP online

Integraal keten beheer door automatische temperatuurregistratie. Hét alternatief voor de handmatige registratie van temperaturen. Leg de meetwaarden vast in het online logboek en deel deze informatie met uw controlerende instantie. Genereer alarmen indien temperaturen bepaalde waarden over- of onderschijden.

Temperatuur registratie vindt plaats bijvoorbeeld bij medicijnkoelkasten in ziekenhuizen of andere processen waarbij temperatuur monitoring uiterst kritisch is. Denk aan medische laboratoria, apotheken, chemische en farmaceutische bedrijven, academische ziekenhuizen en verzorgingscentra.  De Aurolex geeft eenvoudig toegang tot uw meetdata, bewaakt uw apparatuur en inhoud en reduceert de risico's ten aanzien van gevolgschade. Daarnaast wordt de kwaliteit gewaarborgd en kunt u aan overheden of handhavende instanties aantonen dat u voldoet aan de eisen.

temperatuur sensor voor de Aurolex